3D柔焦美肌因子CORNEOSTICKER DS

  • 产品详情

中文INCI名:膨润土、橄榄油癸醇酯类、甘油、柠檬酸、水合硅石、水、乳酸、角鲨烯、小球藻( CHLORELLA VULGARIS )提取物、海盐、生育酚(维生素E)
建议添加量:1%

 

角质细胞疗法最新趋势,将引领新一代美肌革命热潮;从外到内疗法:全方位修复/重建皮肤角质层(肌肤屏障);修复受损肌肤表面,细嫩平滑肌肤,全方位改善肤质;维持皮肤表面的pH、卓越保湿、减少TEWL;即时朦胧肌肤遮瑕与纹理、缔造零毛孔

尖端生物技术

{"serList":[{"icon":"iconfront front-shouye","status":"1","isSys":"1","title":"首页","url":"index.html","type":"index"},{"icon":"iconfront front-pinglun","status":"0","isSys":"1","title":"留言","url":"msg.html","type":"msg"},{"icon":"iconfront front-didianmianxing","status":"0","isSys":"1","title":"地图","url":"map.html","type":"map"},{"icon":"iconfront front-weibiaoti-","status":"0","isSys":"1","title":"电话","phone":"13800138000","type":"tel"},{"icon":"iconfront front-duanxin","status":"0","isSys":"1","title":"短信","phone":"13800138000","type":"sms"}],"hasEdit":true}